Firma/Poslodavac

Abeaute Clinic
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 29.08.2023.
Puni naziv: Abeaute Clinic de Luxe
Adresa: ul. Maršala Tita b.b., Tuzla
Poštanski broj: 75000
JIB/PDV: 4210471710015 / -

Opis poslodavca

Luksuzni centar specijaliziran za estetiku lica i tijela.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000