Firma/Poslodavac

Abu Zadallah
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 10.04.2024.
Puni naziv: Arapski Restoran Abu Zadallah
Adresa: Dr Mustafe Pintola 2
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 405052530002 / -
Website: https://

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000