Firma/Poslodavac

Ado Dent
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 06.09.2023.
Puni naziv: Ado Dent, privatni zubotehnički laboratorij
Adresa: Vareška 12
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4301892210009 / -

Opis poslodavca

Privatni zubotehnički laboratorij sa sjedištem u Sarajevu. Osnovan 2009 godine.
Oglasi ovog poslodavca (1)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000