Firma/Poslodavac

Advokatska kancelarija
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 17.10.2023.
Puni naziv: Advokatska kancelarija
Adresa: Dr. Mustafe Pintola bb
Poštanski broj: 61842696
JIB/PDV: 4202368740005 / 4202368740005
Website: -

Opis poslodavca

Pruzanje pravnih usluga i zastupanje
Oglasi ovog poslodavca (1)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000