Firma/Poslodavac

Advokatsko društvo Hrnjić i partneri
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 09.09.2023.
Puni naziv: Advokatsko društvo Hrnjić i partneri d.o.o.
Adresa: Prva ulica bb Žepče
Poštanski broj: 61611723
JIB/PDV: 4219135610000 / 4219135610000
Website: -

Opis poslodavca

Advokatsko drustvo
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000