Firma/Poslodavac

Agencija Kadus
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 25.08.2023.
Puni naziv: Kadus d.o.o. za privremeno zapošljavanje i posredovanje u zapošljavanju
Adresa: Savska 41
Poštanski broj: 10000
JIB/PDV: 24260602705 / HR24260602705

Opis poslodavca

Agencija Kadus d.o.o. osnovana je 2005. godine kao izvorna hrvatska agencija s ciljem ustupanja radnika korisnicima poslodavcima postavljanjem višeg standarda u zapošljavanju, kako za korisnike poslodavce tako i za radnike.

Naša misija je omogućiti poslodavcima pronalaženje i zadržavanje radnika koji su im potrebni, a radnicima pronalaženje poslodavca koji u cijelosti poštuju njegova zakonska prava i stvara organizacijsku klimu za rast i razvoj.
Oglasi ovog poslodavca (1)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000