Firma/Poslodavac

Akademija radosti
Broj aktivnih oglasa: 0/5
Kreirana: 19.10.2023.
Puni naziv: Privatna predškolska ustanova "Akademija radosti" u Sarajevu
Adresa: Emerika Bluma 27
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4202467740004 / -

Opis poslodavca

Privatna predškolska ustanova "Akademija radosti" u Sarajevu je odgojno-obrazovna institucija čiji rad je odobren od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000