Firma/Poslodavac

AL FALAH
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 06.12.2023.
Puni naziv: AL FALAH INTERNATIONAL d.o.o.
Adresa: Blažujski drum 54
Poštanski broj: 71210
JIB/PDV: 4202970340005 / 202970340005

Opis poslodavca

Društvo se bavi vanjskom trgovinim proizvoda iz okvira registrirane djelatnosti, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanjem inostranih firmi i konsignacija, izvoz i uvoz roba i usluga, prodaja roba stranog porijekla i roba domaće proizvodnje, izvođenjem investicionih i građevinskih radova...
Oglasi ovog poslodavca (1)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000