Firma/Poslodavac

Allure Beauty Salon
Broj aktivnih oglasa: 0/4
Kreirana: 24.01.2024.
Puni naziv: Gabriel Holdings d.o.o
Adresa: Vrazova 16
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4227912140015 / 227912140007

Opis poslodavca

Naša baza zadovoljnih klijenata prelazi granice BiH.
Zajedno s timom „Allure“ pozivam vas da posjetite naš salon i doživite jedinstveno iskustvo..."
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000