Firma/Poslodavac

Alphabet Group
Broj aktivnih oglasa: 0/3
Kreirana: 23.01.2024.
Puni naziv: ALPHABET GROUP d.o.o.
Adresa: Skenderpašina 33
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4203165510006 / 00000000

Opis poslodavca

Alphabet Group je konsultantska kompanija koja partnerskim pristupom te višegodišnjim trenerskim iskustvom prenosi najbolje prakse i razvija puni organizacioni potencijal vaše kompanije.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000