Firma/Poslodavac

AM PRIMA COMPANY
Broj aktivnih oglasa: 0/0
Kreirana: 21.02.2024.
Puni naziv: AM PRIMA COMPANY D.O.O.
Adresa: Blažujski drum 10
Poštanski broj: 71210
JIB/PDV: 4200462440000 / 200462440000

Opis poslodavca

Prerada i proizvodnja kafe
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000