Firma/Poslodavac

American Councils
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 28.06.2023.
Puni naziv: American Councils for International Education
Adresa: Kolodvorska 5
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4200815460000 / -

Opis poslodavca

Oglasi ovog poslodavca (1)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000