Firma/Poslodavac

AS Logistics d.o.o.
Broj aktivnih oglasa: 0/3
Kreirana: 06.06.2023.
Puni naziv: -
Adresa: Paromlinska 56
Poštanski broj: -
JIB/PDV: - / -

Opis poslodavca

AS Logistics d.o.o. je dio AS Holding sistema, osnovan s namjerom da pruži najbolju uslugu isporuke trećim licima koristeći savremene metode i logistička rješenja.

Naša vizija je da budemo vodeći dobavljač integralne logističke usluge na domaćem tržištu, obezbjeđujući našim klijentima dodatnu vrijednost, a sve uz pomoć inovativnih sistema upravljanja logističkim procesima.
Naša misija ogleda se u zadovoljavanju protreba naših klijenata uz pomoć inovativnih sistema upravljanja logističkim procesima.

Vjerujemo da ključ našeg uspjeha predstavljaju zaposleni, njihova znanja, sposobnosti i kreativnost. Zbog toga im pružamo podršku da se razvijaju i izraze svoj potencijal radeći u izazovnom okruženju.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000