Firma/Poslodavac

BA Services
Broj aktivnih oglasa: 0/5
Kreirana: 31.10.2023.
Puni naziv: BA Services d.o.o. Visoko
Adresa: Lužnica bb
Poštanski broj: 61
JIB/PDV: 4219060850000 / 4219060850000
Website: -

Opis poslodavca

Marketing / Telemarketing
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000