Firma/Poslodavac

Bajra d.o.o
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 13.06.2023.
Puni naziv: Društvo za proizvodnju promet i usluge BAJRA d.o.o. Travnik
Adresa: Dolac na Lašvi bb 72270 Travnik
Poštanski broj: 72270
JIB/PDV: 4236048760005 / 236048760005

Opis poslodavca

Već više od 5 godina „Bajra“ zauzima jedno od 10 najuspješnijih firmi u BiH. Kao i većina naših kompanija kreneulo se od običnog porodičnog biznisa i izrasla u veoma modernu, uspješnu i ekonomski neovisnu firmu sa stopostotnim privatnim kapitalom zasnovanim na poptuno čistom domaćem izumu i kompletnim proizvodnim programom.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000