Firma/Poslodavac

Berry Trans
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 04.04.2024.
Puni naziv: Berry Trans d.o.o.
Adresa: Rajlovačka bb
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4201965720006 / 201965720006
Website: -

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000