Firma/Poslodavac

BIMTeh
Broj aktivnih oglasa: 1/2
Kreirana: 07.03.2024.
Puni naziv: BIMTeh d.o.o.
Adresa: Zmaja od Bosne 50
Poštanski broj: 71120
JIB/PDV: 4202634230005 / 202634230005

Opis poslodavca

BIMTeh d.o.o. je kompanija koja zapošljava mladi stručni kadar iz oblasti tehničkih zanimanja. Koncept kompanije prati sve savremene tehnologije projektovanja i 3D modeliranja prema BIM standardu (Building Information Modeling) što omogućava lakše vođenje i organizaciju poslova, realističniju 3D vizualizaciju, bolju koordinaciju, saradnju sa članovima tima i detaljnu projektnu dokumentaciju.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000