Firma/Poslodavac

Bin Bin
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 25.03.2024.
Puni naziv: Bin Bin d.o.o. Sarajevo
Adresa: ul. Munira Gavrankapetanovića br. 16
Poštanski broj: 71210
JIB/PDV: 4203023130001 / 203023130001

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000