Firma/Poslodavac

Brokers Team
Broj aktivnih oglasa: 2/2
Kreirana: 13.04.2024.
Puni naziv: BROKERS TEAM brokersko društvo u osiguranju i reosiguranju d.o.o.
Adresa: Topal Osman paše 32
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4201524270005 / 201524270005
Website: brokersteam.ba

Opis poslodavca

BROKERS TEAM brokersko društvo u osiguranju i reosiguranju d.o.o. Sarajevo je distributer osiguranja i specijalizovani savjetnik. Uspiješno egzistiramo na tržištu osiguranja već 14 godina gdje smo se pozicionirali kao jedan od lidera. Naš tim čini 6 visokomotiviranih profesionalaca sa višegodišnjim iskustvom.

BROKERS TEAM predstavlja Klijente u poslovnom odnosu sa osiguravajućim društvima.
Nastupamo u ime i za račun naših Klijenata, kojima smo profesionalno odgovorni.
Pružamo im širok spektar usluga. Ugovori o osiguranja zaključeni uz naše savjetovanje, su u najvećoj mogućoj meri prilagođeni personaliziranim potrebama Klijenata.
Siguran smo im oslonac i partner. Brzo i efikasno rješavamo sve njihove zahtjeve i potrebe, gradeći dugoročno partnerstvo. Koncept svog poslovanja bazirali smo na stvaranju zajednice zadovoljnih Klijenata. Fokusirani smo na izgradnji dugoročnih, partnerskih odnosa. Povjerenje je naša najveća vrijednost što potvrđuje i preko 150 lojalnih Klijenata. Najveća privredna Društva u BiH su nam ukazali povjerenje.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000