Firma/Poslodavac

BSS Montage GmbH
Broj aktivnih oglasa: 0/5
Kreirana: 27.10.2023.
Puni naziv: BSS Montage GmbH
Adresa: Mühlheimer Str. 15
Poštanski broj: 90451
JIB/PDV: HRB 22781 / -

Opis poslodavca

BSS Montage GmbH je privatno njemačko poduzeće, koje kao kćerinska firma pripada PEDIA GROUP GmbH. Od 2016. godine zapošljava radnike metalskih i industrijskih struka po cijeloj Njemačkoj. BSS je vodeći partner na području za protupožarnih sistema već od 2006. godine. Potrebe tržišta nadalje pokriva pogonskim inženjerstvom i montažom kontejnera. Sa više ureda u Njemačkoj i otprilike 1.000 redovno zaposlenih je BSS renomirano ime, siguran poslodavac i ozbiljan poslovni partner u zapadnoj Europi.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000