Firma/Poslodavac

Bure bez dna
Broj aktivnih oglasa: 0/3
Kreirana: 04.09.2023.
Puni naziv: UR Pivnica bure bez dna
Adresa: Grbavicka 2A
Poštanski broj: 62
JIB/PDV: 430353544007 / -
Website: -

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000