Firma/Poslodavac

Büscherhoff-Plastikal d.d
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 21.06.2023.
Puni naziv: BUSCHERHOFF-PLASTIKAL d.d. Kalesija
Adresa: ul. Mehdina Hodžića bb
Poštanski broj: 75260
JIB/PDV: 4209231050001 / 209231050001
Website: -

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000