Firma/Poslodavac

Cafe Restoran Kilim
Broj aktivnih oglasa: 0/3
Kreirana: 05.06.2023.
Puni naziv: MFC d.o.o. podružnica Kilim
Adresa: Hrasnička cesta br. 3
Poštanski broj: 71210
JIB/PDV: 42020852000 / -

Opis poslodavca

MFC Društvo sa ograničenom odgovornošću
Sarajevo, Podružnica Kilim Sarajevo
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000