Firma/Poslodavac

Caritas Klinik Dominikus
Broj aktivnih oglasa: 0/5
Kreirana: 12.07.2023.
Puni naziv: Caritas-Klinik Dominikus Berlin
Adresa: BERLIN
Poštanski broj: 13467
JIB/PDV: Ust ID DE1811 / -

Opis poslodavca

Caritas Gesundheit su bolnice u Berlinu,
za sve informacije [email protected]
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000