Firma/Poslodavac

Century Genius Ltd
Broj aktivnih oglasa: 0/0
Kreirana: 14.03.2024.
Puni naziv: Century Genius Ltd
Adresa: FLAT/RM B, 18F, Cheung Wang Estate
Poštanski broj: -
JIB/PDV: 68423749-000- / -
Website: https://

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000