Firma/Poslodavac

Ceteor
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 11.01.2024.
Puni naziv: Ceteor d.o.o. Sarajevo
Adresa: Topal Osman Pase 32 B
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4200110840008 / 200110840008

Opis poslodavca

Od svog osnivanja CETEOR učestvuje u svim značajnim rezvojnim projektima (energetski projekti, autoput, strateški dokumenti), sarađuje sa svim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama (EU, EBRD, EIB, WB, GIZ, USAID, UNIDO i dr.).
Oglasi ovog poslodavca (1)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000