Firma/Poslodavac

CLIPCON
Broj aktivnih oglasa: 0/0
Kreirana: 29.01.2024.
Puni naziv: CLIPCON d.o.o.
Adresa: Fra Andjela Zvizdovica 1
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4202305840005 / -
Website: https://

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000