Firma/Poslodavac

Coca Cola HBC
Broj aktivnih oglasa: 0/0
Kreirana: 14.07.2023.
Puni naziv: -
Adresa: -
Poštanski broj: -
JIB/PDV: - / -

Opis poslodavca

Coca-Cola HBC B-H Sarajevo članica je Grupe Coca-Cola HBC koja posluje u 29 država i snabdijeva 715 miliona potrošača. Distribuciju svojih proizvoda u BiH započeli smo 1969. godine, a punionica je počela s radom 1975. godine. Ekskluzivni smo punioničar i distributer napitaka The Coca-Cola Company u BiH. Također sarađujemo s drugim kompanijama poput Monster Energy, Edrington, Brown-Forman i Campari te prodajemo njihove proizvode. Stvaramo vrijednosti za sve naše interesne strane podržavajući socio-ekonomski razvoj zajednice u kojoj poslujemo. Vjerujemo da je izgradnja povoljnog utjecaja na okoliš sastavnicom našega budućeg rasta.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000