Firma/Poslodavac

Competent Office Solutions
Broj aktivnih oglasa: 0/5
Kreirana: 17.07.2023.
Puni naziv: Competent Office Solutions d.o.o.
Adresa: ul. Nadbiskupa Čule bb.
Poštanski broj: 88000
JIB/PDV: 228121650008 / -

Opis poslodavca

Kompanija koja se bavi posredovanjem u zapošljavanju u Mostaru.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000