Firma/Poslodavac

Conram
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 22.08.2023.
Puni naziv: Conram d.o.o. Brčko
Adresa: Bulevar mira 8/A
Poštanski broj: 65960462
JIB/PDV: 4600063930000 / 4600063930000

Opis poslodavca

Elektromontažna firma iz oblasti elektroenergetika na naponskom nivou do 35kV
Oglasi ovog poslodavca (1)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000