Firma/Poslodavac

Cordoba cafe
Broj aktivnih oglasa: 2/7
Kreirana: 16.02.2024.
Puni naziv: Termes doo
Adresa: Trg djece Sarajeva 1
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4201913330030 / 201913330005
Website: https://

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000