Firma/Poslodavac

Cosmosol Group
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 18.03.2024.
Puni naziv: Cosmosol Group d.o.o.
Adresa: ul. Armije Republike Bosne i Hercegovine bb
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4201555400004 / 201555400004

Opis poslodavca

Cosmosol Group d.o.o. Sarajevo je specijalizirana kompanija za pružanje usluga iz oblasti sanitarne zaštite koja djeluje na području čitave Bosne i Hercegovine.

Sa širokim iskustvom i stručnim znanjem, Cosmosol Group d.o.o. pruža efikasna rješenja za velike i male kompanije, kao i domaćinstva koja se suočavaju s raznim nametnicima. Naša predanost kvaliteti i sigurnosti osigurava da svaki korisnik dobije personalizirano rješenje prilagođeno njihovim potrebama, u cilju zaštite vaše kompanije, doma ili poslovnog prostora od štetnih organizama.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000