Firma/Poslodavac

CPCD
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 25.08.2023.
Puni naziv: Centar za promociju civilnog drustva
Adresa: Marka Marulica 2
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4200535000003 / 200535000003

Opis poslodavca

CPCD je neovisna i profesionalna organizacija koja jača civilno društvo u BiH i na zapadnom Balkanu pružanjem kvalitetnih programa i usluga organizacijama civilnog društva, medijima, građanima i građankama, poslovnom sektoru i vlastima, te potiče njihovu suradnju i umrežavanje. CPCD razvija aktivizam, poduzetništvo i kompetencije građana.
Oglasi ovog poslodavca (1)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000