Firma/Poslodavac

Crewit Resourcing Ireland
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 31.07.2023.
Puni naziv: Crewit Resourcing Ltd
Adresa: Citywest Business Campus, Dublin, Irska
Poštanski broj: 3015
JIB/PDV: 0000000000000 / -

Opis poslodavca

Crewit Resourcing je internacionalna agencija specijalizovana za pružanje usluga posredovanja u zapošljavanju u sledećim industrijama: zdravstvo,građevinarstvo, železnice i transport, autoceste, komunalne usluge, prehrambena, poljoprivredna, logistika i skladištenje. Ostvarujemo saradnju samo sa najboljim kompanijama. Svakodnevno posredujemo u stotinama zapošljavanja u Evropi, Balkanu i Južnoj Americi i kandidatima širom svijeta osiguravamo internacionalne karijerne prilike.
Oglasi ovog poslodavca (1)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000