Firma/Poslodavac

DEBOS d.o.o. Sarajevo
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 08.06.2023.
Puni naziv: DEBOS d.o.o. Sarajevo
Adresa: Hamze Čelenke 5, 71 210 Ilidža
Poštanski broj: 71210
JIB/PDV: 42004162500 / 200416250000

Opis poslodavca

“DEBOS” d.o.o. Sarajevo je društvo za građevinsko – zanatske radove i inžinjering. Nastalo je privatizacijom Antikorozije Ilijaš koja je osnovana 10.04.1974. godine. Prvih godina aktivnost se ogledala u izvođenju antikorozivne zaštite i molersko farbarskih radova. 30.03.2000. godine dolazi do privatizacije društva, a 05.08.2011. godine Antikorozija mijenja naziv u “DEBOS” d.o.o. i sjedište iz Ilijaša u Sarajevo.

Konstantna potražnja za kvalitetnom uslugom, otvara nam vrata njemačkom tržištu gdje smo zastupljeni od 2011. godine.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000