Firma/Poslodavac

Dispatch
Broj aktivnih oglasa: 0/4
Kreirana: 22.12.2023.
Puni naziv: Dispatch Integration
Adresa: 1155 North Service Rd. West, Unit 11 Oakville, ON, canada
Poštanski broj: -
JIB/PDV: 9503854 / -

Opis poslodavca

Dispatch Integration pomaže kompanijama da transformišu svoje poslovne procese kako bi pružile izuzetna iskustva i izuzetno efikasne i skalabilne tokove posla.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000