Firma/Poslodavac

Dom Sentivo
Broj aktivnih oglasa: 1/2
Kreirana: 06.06.2023.
Puni naziv: Ustanova socijalne zaštite Dom Sentivo
Adresa: Velika Aleja 18a, Ilidža // Glavogodina 32, Ilidža
Poštanski broj: 71210
JIB/PDV: 4202488580007 / -

Opis poslodavca

Dom za starije osobe
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000