Firma/Poslodavac

Dom za starije osobe Paradise
Broj aktivnih oglasa: 0/10
Kreirana: 16.06.2023.
Puni naziv: Dom za starije osobe Paradise
Adresa: Mali Kiseljak b.b. Ilidža Sarajevo
Poštanski broj: 71210
JIB/PDV: 0000000000000 / 0000000000000

Opis poslodavca

Ustanova socijalne zaštite "Dom za starije osobe Paradise".
Ustanova za smjestaj starijih osoba i iznemoglih lica sa medicinskim nadzorom, te fizikalnom terapijom i rehabilitacijom, kontinuiranim praćenjem zdravstvenog statusa korisnika uz konsultaciju sa sekundarnom i tercijarnom zdravstvenom zaštitom.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000