Firma/Poslodavac

DRAMPEK d.o.o.
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 06.06.2023.
Puni naziv: DRAMPEK d.o.o. Tuzla
Adresa: Put Križani br. 3, 75000 Tuzla
Poštanski broj: 75000
JIB/PDV: 42101328500 / 210132850002
Website: -

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000