Firma/Poslodavac

Dream Balkans Travel
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 22.03.2024.
Puni naziv: Dream World Travel - Sanjaj Planetu d.o.o.
Adresa: Velika avlija 2
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4203141090006 / -

Opis poslodavca

Dream Balkans Travel je incoming turistička agencija sa osam godina iskustva. Agencija radi isključivo sa stranim turistima koji posjećuju Bosnu i Hercegovinu, kao i regiju Balkana.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000