Firma/Poslodavac

Dream Balloons
Broj aktivnih oglasa: 0/8
Kreirana: 06.08.2023.
Puni naziv: Dream d.o.o.
Adresa: Kurta Schorka br 7
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4202540680007 / 202540680007

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000