Firma/Poslodavac

EasyBites
Broj aktivnih oglasa: 0/7
Kreirana: 11.09.2023.
Puni naziv: Easy Bites Gastro Pub
Adresa: Envera Sehovica
Poštanski broj: 387
JIB/PDV: 4000390741000 / 40003907410002
Website: -

Opis poslodavca

Ugostiteljski objekat na Dolac Malti u Sarajevu.
Oglasi ovog poslodavca (3)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000