Firma/Poslodavac

ECP
Broj aktivnih oglasa: 1/2
Kreirana: 12.10.2023.
Puni naziv: ECP Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo
Adresa: Pijačna 14G
Poštanski broj: 71210
JIB/PDV: 201055770000 / 4201055770000
Website: -

Opis poslodavca

Od 2005. godine kompanija ECP d.o.o. Sarajevo prisutna je na tržištu gdje zadovoljava potrebe za hemijskim sirovinama u industrijama širom Bosne i Hercegovine. Od samog početka poslovanja opseg sirovina bio je ograničen na industrijske hemikalije, no međutim ubrzo smo uveli nove proizvode u skladu sa potrebama i očekivanjima naših kupaca, a koje su se proširile u oblasti laboratorijskih hemikalija i opreme.

Osim navedenog, nudimo hemikalije i u malim ambalažnim pakovanjima, mješavine različitih supstanci, pakovanja na zahtjev kupaca u skladu sa smjernicama dobre proizvodne prakse i kontrole dodatnih parametara sirovina.

Tokom našeg dugogodišnjeg poslovanja ostvarujemo blisku saradnju sa našom matičnom kompanijom ECP d.o.o. Ljubljana koja posluje na slovenačkom tržištu od 2003. godine.

Također ostvarujemo poslovnu saradnju sa kompanijom Gram Mol d.o.o. Zagreb koja posluje na hrvatskom tržištu od 2007 godine, a čiji smo ovlašteni distributer laboratorijskih hemikalija na domaćem tržištu.

Naš poslovni uspjeh ogleda se u kontinuiranom kontaktu i saradnji sa našim dobavljačima, jer je to jedini način da kupac uvijek ima isti kvalitet i iste sirovine. Promjena dobavljača za iste sirovine zbog trenutne konkurentne situacije može dovesti do neočekivanih problema u proizvodnji. Iz tog razloga smo transparentni prema našim kupcima u odabiru sirovina prema njihovim zahtjevima iz proizvodnje.

Poslovno iskustvo naučilo nas je da čak iako je dokumentacija određene sirovine kod dva različita proizvođača identična, sirovina se može ponašati potpuno drugačije u proizvodnom procesu.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000