Firma/Poslodavac

FAMILIJA
Broj aktivnih oglasa: 0/3
Kreirana: 15.01.2024.
Puni naziv: FAMILIJA d.o.o.
Adresa: Vidovdanska 2
Poštanski broj: 78000
JIB/PDV: 4404955760008 / 4404955760008

Opis poslodavca

FAMILIJA d.o.o. je kompanija koja nudi lepezu proizvoda i usluga iz oblasti genetike, estetike i personalizovane medicine.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000