Firma/Poslodavac

Ferušić
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 30.03.2024.
Puni naziv: Ferušić d.o.o.
Adresa: Esada Pašalića 6 i 7
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4202704380000 / 202704380000

Opis poslodavca

Proizvodnja sitne kartonske ambalaže-ambalaže za nakit
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000