Firma/Poslodavac

Fit by Level Up
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 31.08.2023.
Puni naziv: Fit by Level Up d.o.o.
Adresa: M.P.Sokolovića 17
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4202876670000 / -

Opis poslodavca

Fitness aplikacija za online treninge.
Oglasi ovog poslodavca (1)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000