Firma/Poslodavac

Fondacija Fami
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 08.11.2023.
Puni naziv: Fondacija Fami
Adresa: Višegradska 24
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4201256080001 / 00000000000

Opis poslodavca

FONDACIJA FAMI
je fondacija, registrovana u Ministarstvu pravde BiH, koja je 01. oktobra 2007. preuzela punu odgovornost za implementaciju FaMI projekta i trenutno je dio konzorcijuma koji implementira projekat „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini“ (ProSes).

OPŠTI CILJ fondacije
je unapređenje kvaliteta i kvantiteta zdravstvene i socijalne zaštite stanovništva Bosne i Hercegovine, uključujući podršku svim dijelovima sistema zdravstvene i socijalne zaštite, kao i njihovo povezivanje radi ostvarenja bolje pristupačnosti, sveobuhvatnosti i kontinuiteta zdravstvene i socijalne zaštite.
Oglasi ovog poslodavca (1)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000