Firma/Poslodavac

FRUITPACK
Broj aktivnih oglasa: 1/1
Kreirana: 10.06.2024.
Puni naziv: FRUITPACK d.o.o. Sarajevo
Adresa: Azize Šaćirbegović bb
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4202246900007 / 202246900007

Opis poslodavca

Health and Beaty business
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000