Firma/Poslodavac

Gallery
Broj aktivnih oglasa: 0/13
Kreirana: 15.06.2023.
Puni naziv: Gallery d.o.o.
Adresa: Put života 12
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4202140150009 / 202140150009
Website: -

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000