Firma/Poslodavac

General Logistic
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 06.06.2023.
Puni naziv: General Logistic d.o.o.
Adresa: Briješće polje 15
Poštanski broj: 71
JIB/PDV: 42014503000 / 201450300004

Opis poslodavca

General Logistic- Društvo sa ograničenom odgovornošću za pružanje logističkih usluga.
Preduzeće sa 34 uposlenika dobro treniranih da razviju vještine i pruže profesionalne usluge, donoseći svojim klijentima specijalizirano znanje i efikasne procese vezane uz logistiku i transport.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000